Strečing pre všetkých

1 týždeňZvýšenie flexibility
Cvičenia


Počet cvičení 4

Cieľ
Zvýšenie flexibility

Náročnosť Začiatočník


Informácie o programe

desc...
Pomôcky